Předokenní rolety pro panelové domy

ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ. TO PLATÍ I PRO VENKOVNÍ ROLETY A ŽALUZIE
21.2.2020
Předokenní rolety pro panelové domy – ochrana nejen před teplem
1.10.2020

Společnost Almma s.r.o. realizovala v Neratovicích již několikátou dodávku a montáž předokenních hliníkových rolet v panelovém domě, kdy objednatelem bylo bytové družstvo. Z tohoto důvodu jsme požádali o rozhovor předsedu představenstva Bytového družstva Labe, Josefa Ďurfinu a místopředsedkyni představenstva Evu Schulzovou.

Předem našeho rozhovoru mi dovolte, abych nejen vám oběma poděkovala za projevenou důvěru v uplynulém roce a do Nového roku 2020 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Tento náš rozhovor vznikl na základě dodání předokenních motorových hliníkových rolet s pohony Somfy na váš panelový dům. Co vedlo k rozhodnutí pro investici do předokenního stínění?

Naše bytové družstvo bylo založeno v roce 1997. Jako téměř všechna bytová družstva jsme se potýkali s nedostatečnou údržbou bytového fondu z let minulých. Právě proto jsme museli investovat do zkvalitnění bydlení, oprav a rekonstrukcí. Příkladem jsou výtahy, které musí vyhovovat platným právním předpisům. Jelikož jsme již provedli investice do výměny výtahů, oken, zateplení, rozvodů apod., rozhodovali jsme se, jakým způsobem budeme dále investovat peníze z fondu oprav. Nejen z ekonomického hlediska je lepší tyto peníze investovat, než je nečinně nechat ležet na bankovním účtu.

Rozhodnutí bylo tedy investování volných finančních prostředků a jejich zhodnocení?

Nejen to. Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí jsou tolik diskutované klimatické změny, které všichni pociťujeme. A každý z nás ve svém bytě to zažívá přes horké léto téměř každý den. V letních měsících je v panelových bytech téměř nedýchatelno. Takže tímto rozhodnutím jsme nejen zvýšili hodnotu bytů a celého našeho domu, ale investovali jsme i do příjemnějšího bydlení nás všech.

Z jakých možností jste vybírali?

Možností stínění je hned několik, ale jako nejefektivnější řešení jsme vyhodnotili právě investice do předokenních rolet na motorové ovládání. V našem městě jsou předokenní rolety  již na několika panelových domech. Oslovili jsme tedy bytové domy ve svém městě, jejichž majitelé už předokenní rolety mají a zeptali se jich, jak jsou spokojeni. Dále jsme se rozhodovali jsme mezi roletami na ruční nebo motorové ovládání, ale vzhledem ke komfortu jsme jednoznačně zvolili ovládání motorové s pohony od společnosti Somfy.

Co rozhodlo pro předokenní rolety od společnosti Almma s.r.o.?

Porovnávali jsme zkušenosti s realizací, spokojenost s funkčností, kvalitou a v neposlední řadě nás zajímala cena.

Jak jste byli spokojení s prezentací výrobku?

Prezentace firmy Almma s.r.o. proběhla na členské schůzi bytového družstva. Obchodní zástupce nás seznámil podrobně s předokenní roletou. Dozvěděli jsme se, z čeho je roleta vyrobena, jaké jsou možnosti ovládání, barvy a též o možnosti dodání integrované sítě proti hmyzu přímo do schránky rolety. Také nám zde byly zodpovězeny všechny dotazy, které mělo nejen představenstvo, ale i samotní členové bytového družstva.

Jak se Vám komunikovalo se společností Almma s.r.o.?

Komunikace byla se všemi zaměstnanci příjemná, vstřícná, rychlá a na velmi vysoké profesionální úrovni. Už při prezentaci výrobku jsme byli informováni o postupu realizace montáže rolet. S obchodním oddělením probíhala intenzivní komunikace ohledně nabídky a následných úprav. Při dohodě o termínu zaměření nám bylo vyhověno i časově. S dostatečným dvoutýdenním časovým předstihem před začátkem realizace jsme dostali přehled s rozpisem montáží v jednotlivých bytových jednotkách.

Vyhovoval Vám harmonogram zaměření a samotné montáže?

Ano, jak bylo již řečeno, oba se shodujeme v tom, že komunikace je ve vaší firmě na vysoké úrovni.  Samotná montáž byla naplánována a provedena ve stanovených termínech – zde bychom chtěli velmi ocenit i naplánování montáží na přesně daný čas. Díky tomu si mohli všichni zainteresovaní v den montáže plánovat svůj denní program. A protože i ze strany všech členů družstva a nájemců bytových jednotek byly dodrženy tyto termíny pro montáže, byly rolety namontovány do celého domu během krátkých jedenácti pracovních dní.

Jaký byl přístup a chování montážníků?

Realizace venkovních rolet byla rozdělena dvěma montážním partám a musím říct, že každý z montážníků byl profesionál. Montážníci byli ochotní, každý měl přidělenou svou práci, kterou odvedl rychle a svědomitě. Navíc velkou výhodu Vaší společnosti spatřuji v tom, že nevyužíváte subdodavatele, ale montáže provádí přímo Vaši zaměstnanci.

Co Vám namontované předokenní rolety přinesly a jak jste spokojeni s celkovým řešením?

Přestože jsme rolety pořizovaly až na začátku září především kvůli horkým letním dnům, za krátkou dobu jsme jako velmi účinné vyhodnotili integrované sítě proti hmyzu. Členové, kteří si tyto sítě neobjednali, už přišli s dotazem, zda by bylo možné jim sítě dodatečně namontovat. Další výhodou budou i menší náklady na vytápění v zimních měsících, protože rolety mají výborné izolační vlastnosti nejen v létě, ale právě i v zimních měsících. V nejnižších patrech slouží i jako bezpečnostní prvek.

Zvažujete i pořízení rolet do zbývajících oken?

Rozhodnutí o dalším pořízení předokenních rolet je plně v kompetenci členů bytového družstva. My osobně však budeme pro dodání předokenních rolet pro všechna okna našeho domu. Jsme přesvědčeni o tom, že náš názor sdílí i další členové družstva, jelikož se jich již několik dotazovalo, zda by si mohli další rolety ještě dokoupit, protože výhody tohoto stínění pociťujeme všichni.

Děkuji vám za váš čas, který jste věnovali rozhovoru a věřím, že i do budoucna se obrátíte na společnost Almma s.r.o..

Více o venkovních roletách se také můžete dozvědět zde, na stránce těmto roletám věnované.

Dodavatel pohonů a příslušenství k venkovním roletám

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.