Jak sladit barevnou fasádu a stínicí techniku
19.5.2016
Stažených sítí proti hmyzu si ani nevšimnete
1.6.2016
Dnešní doba přináší stále vyšší a vyšší nároky na energetickou úspornost budov.

Řada měření a studií prokazuje, že správně vybraná a hlavně vhodně používaná a řízená stínicí technika napomáhá snížit náklady na vytápění budov v zimním období a také na jejich chlazení v horku. Díky moderním systémům řízení budov je možné uspořit až 29% energií, což je velmi zajímavý údaj.

Konkrétně se dá vliv stínění na energetickou náročnost budovy vyjádřit hodnotou redukčního součinitele Fc  příslušného stínicího prvku. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi čísly 0 (tj. nejlepší ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (tj. žádná ochrana proti slunci). Nejlepších hodnot (cca 0,25 – 0,3) dosahují venkovní clony, a to venkovní rolety a venkovní žaluzie, protože zabraňují průniku slunečního záření do interiéru.  Naproti tomu interiérové stínění, jako jsou látkové rolety nebo vnitřní žaluzie, pohlcuje sluneční záření prošlé oknem a následně samo interiér mírně ohřívá. Mezi faktory, které hodnoty součinitele  Fc nejvíce ovlivňují, patří součinitel transmise záření stínicího prvku, dále úhel dopadajícího slunečního záření a účinnost odvětrávání prostoru mezi clonou a výplní otvoru (nejčastěji oknem).

Než tedy přistoupíte k pořízení příslušného typu stínění, je nutné zvážit, kterou vlastnost má zvolený typ mít a jaký problém má vyřešit.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.